WESTMINSTER FULL-FEE INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS - UK

0 bình luận
Đăng bởi: Admin
University of Westminster - UK Giá trị: 100% học phí (annual)
Bậc Cử nhân & Thạc sĩ                               Deadline: 4/5/2017 & 13/10/2017

Giới thiệu

WESTMINSTER FULL-FEE INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS là học bổng thường niên có giá trị toàn bộ học phí từ trường Đại học Westminster, Anh Quốc. Học bổng nhắm tới toàn bộ sinh viên quốc tế, có thành tích học tập xuất sắc tham gia khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại trường.


Ngành học áp dụng: Tất cả các ngành học

Số lượng học bổng: 2 suất cho khóa Cử nhân & 4 suất cho khóa Thạc sĩ

Đối tượng cấp học bổng: Sinh viên Quốc tế 

Giá trị học bổng: 100% học phí cho toàn khóa học (3 năm cho khóa Cử nhân & 1 năm cho khóa Thạc sĩ)

(*) Học sinh phải có thành tích học tập tốt (không thi trượt, nợ môn,...) để được gia hạn học bổng cho những kì/ năm học sau.

Yêu cầu

  1. Sinh viên Quốc tế được nhận vào một trong những khóa học Cử nhân/ Thạc sĩ Full-time của trường (có Offer Letter của trường)

  2. Có thành tích học tập xuất sắc. Riêng với bậc Thạc sĩ, yêu cầu sinh viên tốt nghiệp Đại học tối thiểu đạt mức tương đương Upper Second Class (thể hiện qua bảng điểm, bằng khen, giải thưởng, thư giới thiệu,...)

  3. Cần hỗ trợ về tài chính (thể hiện qua chứng minh nguồn tài chính của người bảo lãnh)

(*) Học bổng được xét chủ yếu dựa trên thành tích học tập và mức độ cần hỗ trợ tài chính.

Deadline

Ngày 04/05/2017 cho các khóa bắt đầu vào tháng 9/2017

Ngày 13/10/2017 cho các khóa Thạc sĩ bắt đầu vào tháng 1/2018

Cách thức đăng ký

Đăng ký học tại trường thông qua hệ thống UCAS (hạn đăng ký tại UCAS là 30/6, tuy nhiên trường khuyên sinh viên nên đăng ký sớm).

Sau khi nhận được Offer Letter của trường, điền đơn xin học bổng và gửi toàn bộ hồ sơ xin học bổng qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Scholarships Office

University of Westminster

Cavendish House

101 New Cavendish Street

London W1W 6XH, UK

(*) Do số lượng đơn xin học bổng từ sinh viên quốc tế quá lớn nên toàn bộ học bổng dành cho sinh viên quốc tế của trường sẽ yêu cầu gửi qua đường bưu điện. Sau khi nhận được đơn của sinh viên, nhà trường sẽ thông báo qua email.

Website

Link học bổng gốc:

Westminster Full-Fee International Scholarship
Tin liên quan