HỌC BỔNG 10,000$ DÀNH RIÊNG CHO SV VIỆT NAM ĐH AUCKLAND, ÚC

0 bình luận
Đăng bởi: Admin
University of Auckland - New Zealand Giá trị: Up to 10,000$ (annual)
Bậc Thạc sĩ & Tiến sĩ                                  Deadline: 31/08/2017

Giới thiệu

VAN THANH NGUYEN POSTGRADUATE ENGINEERING SCHOLARSHIP được thành lập từ năm 2009 do Tiến sĩ Van Thanh Nguyen - cựu học sinh của Khoa Kỹ thuật, trường Đai học Auckland, New Zealand. Học bổng được đưa ra dành riêng cho sinh viên Việt Nam theo đuổi khối ngành Kỹ thuật tại Đại học Auckland. Học bổng sẽ được trao bởi hội đồng trường Đại học Auckland theo đề nghị của Ủy ban tuyển chọn (gồm Trưởng khoa và Phó khoa Kỹ thuật cùng Tiến sĩ Van Thanh Nguyen)


Ngành: Kỹ sư (Engineering)

Số lượng học bổng: 01 suất/năm

Đối tượng cấp học bổng

Sinh viên Việt Nam

Giá trị học bổng

Học bổng trị giá 10,000$/năm cho toàn khóa học (1.5-2 năm cho bậc Thạc sĩ và 4 năm cho bậc Tiến sĩ)

(*) Học bổng có thể có giá trị thấp hơn tùy thuộc vào Quỹ học bổng trong năm đó.

Yêu cầu

  1. Sinh viên Việt Nam đăng ký học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại khoa Kỹ thuật (Engineering), trường Đại học Auckland.

  2. Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc (thể hiện qua bảng điểm, bằng khen, các bài báo/ bài nghiên cứu, thư giới thiệu,...)

  3. Có đề tài nghiên cứu (Research Proposal) phù hợp.

(*) Học bổng được xét chủ yếu dựa trên thành tích học tập trong lĩnh vực Kỹ thuât, nhu cầu về tài chính và sự phù hợp của Nghiên cứu Đề xuất (Research Proposal)

Deadline

Ngày 31/08/2017

Cách thức đăng ký

Điền đơn đăng ký và gửi toàn bộ hồ sơ năng lực qua website của trường.

Website

Link học bổng gốc:

VAN THANH NGUYEN Postgraduate Engineering Scholarship
Tin liên quan