HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TỪ CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND

0 bình luận
Đăng bởi: Admin
Chính phủ New Zealand Giá trị: Toàn phần 
Bậc Tiến sĩ                                        Deadline: 30/08/2017 (thường niên)

Giới thiệu

NEW ZEALAND INTERNATIONAL DOCTORAL RESEARCH SCHOLARSHIPS (NZIDRS) là một trong những học bống toàn phần có giá trị cao nhất được cung cấp bởi Chính phủ New Zealand. Học bổng được đưa ra với mục tiêu hỗ trợ và thu hút các sinh viên có tiềm năng nghiên cứu tốt nhất, được đánh giá dựa trên thành tích học tập và lợi ích của việc nghiên cứu trong khóa học tới đất nước New Zealand. 


Số lượng học bổng: 08 suất

Đối tượng cấp học bổng

Sinh viên Quốc tế (không phải công dân của New Zealand hay Úc)

Giá trị học bổng

Chi trả toàn bộ chi phí học tập của sinh viên trong 3 năm học, bao gồn:

  • Toàn bộ học phí theo mức học phí quy định của trường Đại học sinh viên theo học
  • NZ$25,000/năm cho sinh hoạt phí
  • Chi phí bảo hiểm y tế (NZ$600/năm)

Yêu cầu

  1. Có thành tích học tập xuất sắc, đạt tối thiểu GPA 3.7/ 4.0 hoặc đạt kết quả tương đương A - A+ trong bậc học trước đó (thể hiện thông qua GPA, các bằng khen/ giải thưởng,...)

  2. Được nhận vào học khóa Tiến sĩ tại một trường 8 Đại học tại New Zealand nằm trong quy định của học bổng. (Nếu sinh viên đã đang học Tiến sĩ tại New Zealand thì thời gian bắt đầu khóa học không được trước ngày 1/7/2016)

  3. Research Proposal về chủ đề mang tính tác động tích cực tới những vấn đề sau:

  • Nền kinh tế của New Zealand (Kinh doanh Quốc tế và Sự phát triển Kinh doanh tại các ngành trọng điểm), hoặc
  • Dân số New Zealand (Sức khởe & An toàn)

Danh sách trường Đại học áp dụng

AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington.

Deadline

Ngày 30/08/2017

Cách thức đăng ký

Đăng kí học tại trường Đại học mình mong muốn. Sau khi có Offer Letter của trường, điền và nộp Form đăng ký Học bổng và nộp tại website: www.studyinnewzealand.govt.nz

Website

Link học bổng gốc:

New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS)
Tin liên quan