HỌC BỔNG THƯỜNG NIÊN 25% TỪ ĐẠI HỌC ADELAIDE - ÚC

0 bình luận
Đăng bởi: Admin
University of Adelaide - Úc Giá trị: 25% học phí (annual)
Bậc Cử nhân                     Deadline: 20/1 hoặc 23/6/2017

Giới thiệu

ADELAIDE INTERNATIONAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS(AIUS) là chương trình Học bổng thường niên của trường Đại học Adelaide, Úc. Học bổng có giá trị 25% học phí, được dành riêng cho sinh viên bậc Cử nhân mới vào trường.


Ngành học áp dụng: Toàn bộ các ngành học Cử nhân tại Đại học Adelaide, TRỪ các chương trình sau

  • Bachelor of Medicine, 
  • Bachelor of Surgery (MBBS), 
  • Bachelor of Dental Surgery (BDS), 
  • Bachelor of Oral Health,
  • Bachelor of Science (Veterinary Bioscience).

Số lượng học bổng: 40 suất/ năm

Đối tượng cấp học bổng: Toàn bộ sinh viên Quốc tế (không phải công dân của Úc và New Zealand)

Giá trị học bổng: 25% học phí mỗi năm cho toàn bộ khóa học (tối đa 4 năm)

Yêu cầu: Sinh viên đáp ứng đủ toàn bộ những yêu cầu sau

  1. Đăng ký và được nhận học tại một khóa Cử nhân của trường Đại học Adelaide (trừ các ngành học được nêu ở trên)

  2. Có thành tích học tập xuất sắc (đạt học lực tối thiểu 85%) - thể hiện qua bảng điểm, giải thưởng, bằng khen,...

Tiêu chí xét học bổng: Thành tích học tập. (Yếu tố về quốc tịch và ngành học đăng ký có thể được xét thêm trong một số trường hợp)

Hạn đăng ký:

Ngày 20/01/2017 cho kì học tháng 2

Ngày 23/06/2017 cho kì học tháng 7

Sinh viên đạt học bổng sẽ được nhà trường thông báo qua email vào khoảng 4 - 6 tuần sau hạn đăng ký

Cách thức đăng ký

Đăng ký học tại trường. Sau khi có Offer of Admission, điền Application Form cho học bổng và gửi thông qua website của trường. Sinh viên có thể gửi đơn đăng ký bất cứ thời điểm nào trong năm.

Website

Link học bổng gốc:

Adelaide International Undergraduate Scholarship (AIUS)
Tin liên quan