HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ TỪ ĐẠI HỌC MANCHESTER, UK

0 bình luận
Đăng bởi: Admin
University of Manchester - Manchester, UK Giá trị: 100% học phí
Bậc Thạc sĩ                                                                                      Deadline: 26/05/2017 (thường niên)

 Giới thiệu

.GDI DEVELOPMENT LEADERSHIP SCHOLARSHIPS là học bổng thường niên, được thành lập bởi Viện Phát triển Toàn Cầu (Global Development Institute) của trường Đại học Manchester, UK. Học bổng được cấp cho sinh viên quốc tế tham gia khóa học Thạc sĩ về các lĩnh vực liên quan tới Phát triển Toàn cầu (Global Development) tại trường vào kì tháng 9 hàng năm.

Số lượng học bổng: 09 suất

Đối tượng cấp học bổng

Sinh viên thuộc các nước đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp hoặc thấp (gồm 88 quốc gia, trong đó có Việt Nam)

Giá trị học bổng

100% học phí trong toàn khóa học

Ngành học yêu cầu

o        Development Economics & Public Policy Scholarships (2 suất) cấp cho Khóa học

-               MSc Development Economics & Policy

-               MSc International Development: Public Policy & Management

o        International Development Scholarships (2 suất) cấp cho Khóa học Thạc sĩ về Phát triển Quốc tế, bao gồm:

-               Development Management;

-               Environment, Climate Change & Development;

-               Globalisation, Trade & Industry;

-               Politics, Governance & Development Policy;

-               Poverty, Inequality & Development;

-               Poverty, Conflict & Reconstruction

o     Human Resource Development Scholarships (1 suất) cấp cho Khóa học MSc Human Resource Development (International Development)

o        Development Informatics Scholarship (1 suất) cấp cho Khóa học

-               MSc ICTs for Development

-               MSc Management & Information Systems: Change & Development

o        Management & Development Scholarships (3 suất) cấp cho Khóa học

-               MSc Management & Implementation of Development Projects

-               MSc Organizational Change & Development

Yêu cầu

  • Sinh viên Quốc tế đáp ứng đủ điều kiện nhập học và nhận được Thư mời học Không điều kiện (Unconditional Offer) của trường cho các ngành học nói trên.
  • Chưa từng tham gia học tập tại các quốc gia phát triển
  • Có thành tích học tập xuất sắc (kết quả bậc Cử nhân tương đương với First Class Honours)
  • Khả năng ngoại ngữ đạt tối thiểu IELTS 6.5 (trong đó Kĩ năng Viết đạt tối thiểu 6.5 và các kĩ năng còn lại tối thiểu 6.0)
  • Thể hiện khả năng/ cách thức áp dụng kiến thức sẽ được học trong khóa học đạt học bổng vào việc phát triển xã hội/ kinh tế (thông qua bài luận dài 500 từ)

Deadline

Ngày 26/05/2017 

Cách thức đăng ký

Sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ xin nhập học tại trường. Sau khi nhận được Admission Offer, gửi email bài luận và các hồ sơ năng lực (ghi rõ ID number & tên học bổng đăng ký tại tiêu đề email) tới email của trường (mỗi loại học bổng có 1 email riêng, xem cụ thể tại link gốc)

Website

Link học bổng gốc: GDI Development Leadership Scholarships
Tin liên quan