SENIOR HUNTERS

Chương trình Anh ngữ SENIOR HUNTERS được SBS thiết kế dành riêng cho học sinh từ lứa tuổi 16 - 18 tuổi. Trong suốt chương trình học, học sinh sẽ được phát triển toàn bộ kĩ năng Tiếng Anh mang tính ứng dụng - nhằm chuẩn bị cho việc thi IELTS và học tập, sinh sống tại nước ngoài. Bên cạnh đó, học sinh & gia đình cũng được cung cấp toàn bộ thông tin cụ thể nhất về đời sống du học để có sự chuẩn bị về tâm lý, kĩ năng và tài chính.GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN

 • Đối tượng: Học sinh từ 16 - 18 tuổi
 • Mục tiêu: 
 1. Phát triển kĩ năng Anh ngữ Ứng dụng vào thực tế học tập và đời sống tại nước ngoài
 2. Đạt trình độ IELTS tối thiểu 7.0 - 7.5, nhằm mục tiêu xin học bổng và du học
 3. Nắm vững kiến thức về văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội nước ngoài; đồng thời có kế hoạch chuẩn bị cụ thể cho việc du học toàn diện nhất.
 • Thời lượng học: 6 tháng/ level
 • Thời gian học: 2 buổi/ tuần
 • Sĩ số lớp: 12 - 14 học sinh/ lớpCHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Senior Hunters bao gồm 3 cấp độ:

1. Level 1: 

 • Giáo trình: Complete IELTS 5.5 - 6.0
 • Mục tiêu:
 • Làm quen với toàn bộ các mẫu đề thi và các bài thi IELTS
 • Giao tiếp thành thạo các chủ đề giao tiếp và học thuật được học trong chương trình
 • Học kĩ năng viết các bài luận IELTS ở mức độ cơ bản; biết cách phát triển ý một cách tốt nhất.
 • Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu 6.0

2. Level 2:

 • Giáo trình: Complete IELTS 6.5 - 7.0
 • Mục tiêu:
 • Áp dụng toàn bộ các cấu trúc tiếng Anh phức tạp đã học, áp dụng chính xác vào trong các bài tập và giao tiếp đời sống
 • Phát triển phản xạ Nghe - Nói, giao tiếp thành thạo với các chủ đề mang tính học thuật cao
 • Phát triển kĩ năng Viết với vốn từ vựng mang tính học thuật, chuyên sâu
 • Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 7.0

3. Level 3:

 • Giáo trình: Complete IELTS 7.0+
 • Mục tiêu:
 • Phát triển toàn bộ kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở mức độ chuyên sâu
 • Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 7.5 
 • Quen với các hoạt động làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình, làm nghiên cứu mang tính học thuật cao như tại các trường Đại học nước ngoài