WHY SBS ?CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Chương trình Đào tạo tại SBS được nghiên cứu đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của từng học sinh, với sự kết hợp giữa:

 • Chương trình Anh ngữ của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Chương trình Anh ngữ theo chuẩn Cambridge

Với chương trình như vậy, SBS đảm bảo có thể giúp mỗi học sinh đồng thời:

 • Nâng cao thành tích học tập trên lớp với kiến thức gắn liền với các chủ đề được dạy tại trường
 • Phát triển toàn diện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, cùng với việc chuẩn hóa Phát âm & Vốn từ vựng – tạo nền tảng vững chắc cho các kì thi Quốc tế (Cambridge, IELTS, TOEFL)PHƯƠNG PHÁP
HỌC TẬP THỰC TẾ

Khóa học tại SBS ứng dụng phương pháp Anh ngữ SBS (Situational Based Sharing), với các ưu điểm chính sau:

 • Kết hợp nhiều hoạt động đa dạng nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các trò chơi, dự án, đóng vai,…
 • Phát triển các kĩ năng mềm cần thiết cho việc du học như: làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phân tích,…
 • Các chủ đề học tập gắn liền với cuộc sống thực tế của học sinh.
 • Toàn bộ nội dung giảng dạy được truyền tải thông qua tình huống thực hành, nhằm giúp học sinh có thể ứng dụng tiếng Anh ngay vào đời sống.

Với phương pháp học này, các em sẽ không còn tình trạng học tiếng Anh ‘câm’ – chỉ làm tốt bài tập trên giấy mà không ứng dụng được vào giao tiếp, đời sống.

 TƯƠNG TÁC CHẶT CHẼ
VỚI PHỤ HUYNH

Trong suốt quá trình học, SBS sẽ phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thông qua:

 • Tư vấn trực tiếp với phụ huynh về khả năng và định hướng của con.
 • Gửi đánh giá, nhận xét tình hình học tập của mỗi học sinh theo từng buổi học.
 • Gửi đánh giá toàn diện theo định kỳ (3 tháng/lần)
 • Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với cô giáo chủ nhiệm của mỗi lớp để trao đổi về tình hình học tập của con bất cứ khi nào cần thiết. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP
LÂU DÀI CHO TỪNG
CÁ NHÂN

Ngoài việc phát triển kĩ năng Anh ngữ, SBS còn giúp từng học sinh:

 • Có kiến thức về nền giáo dục và đời sống, văn hóa tại nước ngoài qua từng buổi học – Nuôi dưỡng ước mơ du học ngay từ nhỏ.
 • Phát triển những kĩ năng cần thiết cho việc học tập ở nước ngoài thông qua các hoạt động như làm việc nhóm, làm dự án, thuyết trình, phản biện, tự nghiên cứu,...

 

Đặc biệt, dựa trên khả năng học tập, nguyện vọng và điều kiện của gia đình, SBS định hướng và tư vấn cụ thể cho TỪNG CÁ NHÂN học sinh cách chuẩn bị để xin học bổng và du học thuận lợi nhất. Cụ thể, SBS sẽ hướng dẫn mỗi học sinh về:

 • Quốc gia phù hợp với khả năng - tính cách - mong muốn - điều kiện của học sinh để sống và học tập
 • Học bổng học sinh có thể hướng tới.
 • Những điều học sinh cần để có thể đạt được học bổng đó (về học lực, ngoại ngữ, các hoạt động xã hội,...)
 • Phương pháp và mục tiêu học tập để học sinh có thể đạt đủ trình độ Ngoại ngữ cần thiết.