Những điều cần biết về 2024 Research Block Grant allocations

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Thân ái chào mừng các bạn sinh viên, các bậc phụ huynh,

Năm mới 2024 đã mở ra những cơ hội mới đầy hứng khởi cho mỗi chúng ta. Gác lại một năm 2023 nhiều biến động và vẫn còn những khó khăn, vào ngay những ngày đầu năm mới 2024, SBS rất hân hạnh được chia sẻ những thông tin cực kỳ đặc biệt về chính sách khuyến khích giáo dục đào tạo tại Australia, cụ thể là quỹ tài trợ nghiên cứu (RBG) cho năm 2024.

Quỹ tài trợ nghiên cứu (RBG) là gì?

Quỹ tài trợ nghiên cứu (Research Block Grants) là một hình thức tài trợ do chính phủ hoặc tổ chức cung cấp để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học và tổ chức nghiên cứu. Các khoản tài trợ này thường được phân bổ dựa trên công thức có tính đến các yếu tố như quy mô và hiệu quả nghiên cứu của tổ chức. Các quỹ này nhằm hỗ trợ một loạt các nỗ lực nghiên cứu, trải rộng trên nhiều lĩnh vực và lĩnh vực học thuật khác nhau.

 

Quá trình phân bổ thường bao gồm việc đánh giá kết quả nghiên cứu, tác động và năng lực của từng tổ chức, sau đó phân bổ kinh phí tương ứng. Mục tiêu là thúc đẩy một môi trường nghiên cứu sôi động, khuyến khích đổi mới và đóng góp vào sự tiến bộ của kiến thức.

 

Tại Australia, hệ thống Research Block Grant được quản lý bởi Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm của Chính phủ Australia. Các khoản tài trợ nhằm mục đích cung cấp cho các trường đại học nguồn tài chính cần thiết để duy trì và nâng cao năng lực nghiên cứu của họ.

 

Research Block Grants - Quỹ tài trợ nghiên cứu là một khoản tài trợ đặc biệt được quản lý bởi Bộ giáo dục, Kỹ năng và việc làm của Chính phủ Australia được sử dụng với mục đích cung cấp tài chính cho các cơ sở giáo dục để phát triển năng lực nghiên cứu.

Các khoản tài trợ khối nghiên cứu (RBG) cung cấp kinh phí cho các nhà cung cấp giáo dục đại học Úc (HEP) đủ điều kiện để hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo nghiên cứu và được thành lập theo Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục Đại học 2003 (HESA).

Chính sách

Nguồn tài trợ của RBG được phân bổ theo năm dương lịch và được tính toán bằng các công thức dành riêng cho chương trình. Tài trợ được trao dựa trên hiệu suất tương đối của mỗi Nhà cung cấp giáo dục đại học (HEP) trong việc thu hút thu nhập nghiên cứu và hỗ trợ sinh viên hoàn thành các Bằng cấp cao hơn thông qua nghiên cứu (HDR).

Các nhà cung cấp giáo dục đại học có quyền tự chủ phân bổ kinh phí RBG để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu, nhân viên và dự án của họ, đồng thời cung cấp thiết bị và cơ sở hạ tầng để đạt được các ưu tiên nghiên cứu của họ.

Chương trình

RBG bao gồm hai chương trình, Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) và Chương trình hỗ trợ nghiên cứu (RSP).

Vào năm 2024, Chính phủ sẽ cung cấp 2,24 tỷ USD tài trợ RBG cho 43 Nhà cung cấp giáo dục đại học đủ điều kiện. Chi phí này được phân bổ như sau:

 

- 1,20 tỷ USD thông qua RTP

- 1,04 tỷ USD thông qua RSP.

Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP)

RTP cung cấp kinh phí cho các nhà trường để hỗ trợ đào tạo sinh viên trong và ngoài nước lấy bằng tiến sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghiên cứu. Sinh viên có thể được cấp học bổng RTP dưới hình thức một hoặc nhiều:

 

- Một khoản hỗ trợ học phí

- Một khoản trợ cấp để hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung và/hoặc

- Các khoản phụ cấp liên quan đến chi phí phụ trợ khi học các chương trình HDR (chẳng hạn như bảo hiểm y tế của sinh viên nước ngoài hoặc chi phí xuất bản luận văn).

Học bổng RTP có thể được cấp trong thời gian từ 3 đến 4 năm cho sinh viên học tiến sĩ nghiên cứu và tối đa 2 năm cho sinh viên học thạc sĩ nghiên cứu.

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu (RSP)

RSP cung cấp kinh phí cho các trường để hỗ trợ các chi phí nghiên cứu mang tính hệ thống như thư viện, phòng thí nghiệm, vật tư tiêu hao, trung tâm máy tính và lương của nhân viên hỗ trợ và kỹ thuật, cũng như các chi phí nghiên cứu không được hỗ trợ trực tiếp thông qua các khoản tài trợ cạnh tranh của Australia và các nguồn khác.

Mục tiêu của RSP là:

- Cung cấp một nguồn tài trợ linh hoạt để hỗ trợ các chi phí nghiên cứu mang tính hệ thống do các HEP Australia thực hiện, bao gồm các chi phí gián tiếp của nghiên cứu tài trợ cạnh tranh của Australia;

- Hỗ trợ thực hiện nghiên cứu đẳng cấp thế giới; Và

- Hỗ trợ sự hợp tác giữa các trường và các đơn vị sự nghiệp cũng như những người dùng cuối của các nghiên cứu được xuất bản.

Ý nghĩa của Quỹ tài trợ nghiên cứu RBG của Chính phủ Australia

Tác động toàn cầu

Chính phủ Australia luôn được biết tới với những chính sách tạo ra tác động lâu dài trên trường toàn cầu, với việc các nhà nghiên cứu nhận được sự hỗ trợ cần thiết để giải quyết các vấn đề cấp bách, phát triển các giải pháp đổi mới và đóng góp cho lợi ích lớn hơn của nhân loại. Nó không chỉ là về thành tích học tập; mà là về việc tạo ra sự khác biệt và có năng lực gây ra sự thay đổi tích cực trên toàn thế giới

 

Phương pháp hợp tác và liên ngành

Một trong những trụ cột chính của chương trình RBG năm 2024 là khuyến khích các phương pháp hợp tác và liên ngành. Các nhà nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ hợp tác, vượt qua các rào cản để giải quyết những thách thức phức tạp và vượt qua ranh giới 

 

Đổi mới và công nghệ cao

Với trọng tâm là thúc đẩy đổi mới, các khoản tài trợ sẽ trao quyền cho các nhà nghiên cứu khám phá các công nghệ mới nổi, vượt qua ranh giới của những gì chúng ta biết và thúc đẩy phát triển các giải pháp có thể định hình lại tương lai của thế giới.

 

Danh sách RBG 2024 chi tiết 

 
Tin liên quan